เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างลำบาก ทำให้การจัดฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น นั้นไม่สามารถจัดขึ้นได้ ทางสมาคมฯ จึงขออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ Covid-19 กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วทางสมาคมฯ จะอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับทุนฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้งครับ


 

Covid-19 กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

อัตราการว่างงานในประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พุ่งขึ้นสูงถึง 3.1% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี หลังภาวะการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ยังคงทำให้ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ยืนยันว่า ตัวเลขการจ้างงานในประเทศกำลังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าในภาพรวมเศรษฐกิจจะยังอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนก็ตาม

โดยอัตราส่วนการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 1.03 เป็น 1.04 เมื่อเดือนกันยายน ซึ่งนั่นแปลว่าจะมีการเปิดรับตำแหน่งงานว่าง 104 อัตรา สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน 100 คน

ล่าสุด ผู้ชายชาวญี่ปุ่นตกงานเพิ่มขึ้น 3.4% หากเทียบกับในช่วงเวลาปกติ และถือเป็นการเพิ่มขึ้น 0.2 จุด หากเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในขณะที่ จำนวนผู้หญิงญี่ปุ่นที่ตกงานยังคงเดิมที่ 2.7%

และหากนำตัวเลขนี้มาประกอบกับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด Covid-19 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ หลังเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามอย่างหนักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพยายามสนับสนุนบริษัทต่างๆ เพื่อให้สามารถเกิดการจ้างงานต่อไปได้ โดยเฉพาะมาตรการแจกเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ประชาชน โดยล่าสุด โครงการนี้น่าจะขยายต่อไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 เป็นอย่างน้อย หลังล่าสุด ยอดสะสมของคนว่างงานในประเทศญี่ปุ่น ได้เพิ่มขึ้นถึง 2.14 ล้านคนแล้ว.