สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
หรือเป็นที่รู้จักเรียกว่า สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย  


ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan: ABK)
และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันคือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

          

สุขสันต์วันปีใหม่ 2566 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ขออวยพรให้ท่านโชคดีตลอดปีมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่

ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)
would like to wish you a very Happy New Year 2023

 

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายศิษย์เก่ากับบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ใน 43 ประเทศ ทั่วโลก

สำหรับสมาชิกตลอดชีพบุคคลธรรมดา ค่าสมัครสมาชิก
1,070 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%) คลิก !! Download 
สำหรับสมาชิกองค์กร ค่าสมัครสมาชิก 2,140 บาทต่อปี (ราคานี้รวม VAT 7%)  พร้อมรับข่าวสารและทุนฝึกอบรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิก !! Download 
 

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Abk Aots Thailand  Click
Facebook Page : ABK&AOTS THAILAND  Click
Facebook Page : Japanese E-Learning เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  Click 
“สวอท. มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่มวลสมาชิก”


 
จิตวิญญานโฮซูมิ HOZUMI SPIRIT กับการสร้างคนเพื่ออนาคต ในโครงการความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมิติมนุษย์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - ในวาระครบรอบ 120 ปี (2445 - 2565) ชาตกาลของ “อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่น-อาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมเปิดตัวแนะนำหนังสือ จิตวิญญาณโฮซูมิ HOZUMI SPIRIT และในวาระครบรอบ 135 ปีของการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญี่ปุ่น จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาใคร่ครวญถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตรวมทั้งผลงานของท่านในบริบทอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาชนทั้งสองประเทศมีความมุ่งหวังร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสันติสุขบนโลก


Mr.Somsak Garnjanakarn, President of ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) Dr.Sombat Sritulanont Secretary General of Association together with President Shinya Kuwayama, The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) assigned Mr.Koino Shoji, Senior Deputy Representative to meet the former Minister of Tourism and Sports of Thailand. and is an alumnus Of ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) Mrs.Kobkarn Wattanavrangkul to congratulate on the occasion of receiving the insignia "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star"
As an important player in promoting good relations in tourism and sports between Thailand and Japan from Japanese government on Conferment of Decorations on Foreign Nationals of 2022 Autumn, Ministry of foreign affairs, JAPAN.

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) และ Mr.Shoji Koino Senior Deputy Representative, AOTS Bangkok เข้าพบ นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พร้อมรับฟังนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

On September 21, 2022, Mr. Somsak Ganjanakarn President with Executive Director of ABK&AOTS alumni association (Thailand), and Mr.Shoji Koino Senior Deputy Representative, AOTS Bangkok met Mr.Teerayut Wanichchang, Assistant Minister of Industry to introduce the new executive committee and to listen to the policies of the Ministry of Industry to be used to prepare the personnel development course of the association in accordance with the government policy at Office of Permanent Secretary, Ministry of Industry.


 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณจันทิมา ล้อสกุลชัย กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ได้เข้าพบ Mr.Kuroda Jun, ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ คนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2565

On September 15, 2022 at 4:00 p.m., Mr. Somsak Ganjanakarn, President with Ms. Chantima Losakulchai, Executive Director of ABK&AOTS alumni association (Thailand), met with Mr. Kuroda Jun, President of Japan External Trade Organization. Bangkok office, to congratulate on taking the position which is effective from 12 August 2022.

 
25 มีนาคม 2564
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ขอแสดงความยินดีกับ “คุณสนั่น อังอุบลกุล” ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 25 ในวาระปี 2564-2565 สมาคมฯขออวยพรให้ท่านมีความสุขกับการทำงาน มีพลังกาย พลังใจ เพื่อการก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

March 25, 2021
ABK&AOTS Alumni Association Thailand would like to congratulate “Mr. Sanan Angubolkul” on his new position – Committee Chairman of The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. We hope this is the start of great things for you.


 
✅
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อไปทำงานที่ญี่ปุ่น✅
ญี่ปุ่น เปิดรับ พนักงานคนไทยไปทำงาน ที่ญี่ปุ่น โดย เน้น 2 คุณสมบัติ
1.สอบวัดระดับให้ได้ N4( ขั้น 2 จาก5ขั้น)
2. สอบความถนัดในสายอาชีพ
AOTS ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) มีแนวคิดที่จะเปิดแผนกการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะให้คนไทยที่ต้องการไปทำงานที่ญี่ปุ่น
เรียน 3เดือน กว่าๆ เรียภาษา วัฒนธรรมการทำงาน และ เตรียมสอบทักษะอาชีพ โดยมีการจัดให้พูดคุยกับ คนญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่น เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการทำงานที่ญี่ปุ่น
ค่าคอร์สเพียง 35,000 บาท สำหรับคนที่คิดจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นแบบถูกกฎหมาย เราขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอน
เรียน มิย-ก.ย 64-และสอบ วัดระดับและทักษะ

สนใจติดต่อ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
160/179-182 ชั้น 13 อาคารไอทีเอฟสีลมพาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 089-994-6882 (คุณภาณิศา)
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand

รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด

      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ
 

ไทย  ญี่ปุ่น   อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882