สัมมนาหลักสูตร For continuous 5S and Kaizen that you can successively develop Challenge to "Kaizen Marathon"

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ท่านเข้าใจ 3 ขั้นตอนของกิจกรรมการปรับปรุง,พื้นฐานของ 5S ซึ่งเป็นรากฐานสําหรับกิจกรรมการปรับปรุงทั่วทั้งบริษัท,เพื่อให้เข้าใจถึงความพยายามที่เฉพาะเจาะจงและตัวอย่างการใช้งานของกิจกรรมการปรับปรุงเช่น การกำจัด Muda (การสูญเปล่า) และการลดการสูญเสีย รวมถึงทำความเข้าใจวิธีดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการนำไปใช้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาการบรรยาย
1. “Kaizen Culture” to raise people
2. 5S as a foundation for Kaizen
3. 5S application examples
4. Muda (waste) elimination and Kaizen
5. How to continuously carry out improvement activities

📌ระยะสัมมนา 2 วัน ในวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.
🏷 ค่าสัมมนา 70 USD
** คิดเป็นเงินบาท 2,680 บาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **
ปิดรับสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


สัมมนาหลักสูตร Innovative Cost & Environmental Burden Reduction from Japan – MFCA
หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้นำทีมหรือผู้จัดการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น หรือผู้ที่มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริษัทที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ดังต่อไปนี้:
1) เพื่อเรียนรู้โครงร่างและตัวอย่างเชิงปฏิบัติของ MFCA และเข้าใจถึงความสำคัญของ MFCA
2) เพื่อให้เข้าใจว่า "มโนภาพ" ของ "mottainai" (ความสูญเสียที่ถูกมองข้าม) เป็นตัวการที่นำไปสู่การลดต้นทุน
3) เพื่อให้เข้าใจว่า MFCA สามารถนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนของบริษัทผู้เข้าร่วมเองได้

📌 ระยะสัมมนา 2 วัน ในวันที่ 17-18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น.
🏷 ค่าสัมมนา 60 USD
** คิดเป็นเงินบาท 2,290 บาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **
ปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565


2 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ , หัวหน้างาน ( อายุ 20 ปีขึ้นไป )

ได้รับเกียรติบรรยายโดย
Mr. Tatsuhiko Tomii Managing Director, One Asia Consulting Co., Ltd.
บรรยายภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม “ Zoom ”
เปิดรับสมัครเพียง 40 ท่าน
📍 ดาวน์โหลดใบสมัคร https://shorturl.asia/pPNhK