จิตวิญญานโฮซูมิ HOZUMI SPIRIT กับการสร้างคนเพื่ออนาคต ในโครงการความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมิติมนุษย์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - ในวาระครบรอบ 120 ปี (2445 - 2565) ชาตกาลของ “อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่น-อาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมเปิดตัวแนะนำหนังสือ จิตวิญญาณโฮซูมิ HOZUMI SPIRIT และในวาระครบรอบ 135 ปีของการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญี่ปุ่น จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาใคร่ครวญถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตรวมทั้งผลงานของท่านในบริบทอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาชนทั้งสองประเทศมีความมุ่งหวังร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสันติสุขบนโลก

  #ข่าวด่วนญี่ปุ่นฟรีวีซ่า !!! 🇯🇵 คืนวันที่ 22 กันยายน 2022 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายคิชิดะ ประกาศเปิดประเทศ แบบฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้มาพำนักระยะสั้นเข้าประเทศได้ โดยเริ่ม 11 ตุลาคม นี้ !! 🎉🤩

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยลง และค่าเงินเยนที่อ่อนลงมาก ทางญี่ปุ่นจึงประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการโดยเร็ว เพราะฤดูหนาวเป็นเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่น จึงหวังว่าเศรษฐกิจประเทศจะฟื้นฟูขึ้นได้…

🇯🇵 ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้มาพำนักระยะสั้นเข้าประเทศได้ โดยเริ่ม 11 ตุลาคม นี้ ญี่ปุ่นจะ..
✅ ยกเลิกการจำกัดจำนวนคนเข้าประเทศ
✅ อนุญาตให้เดินทางส่วนบุคคลได้ ไม่ต้องผ่านกรุ๊ปทัวร์
✅ ฟรีวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น
แต่ก่อนอื่นเตรียมตัวให้พร้อม
💉 ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม (ไม่นับชิโนฟาร์ม/ซิโนแวกซ์)
💊 วัคซีนหมอพร้อม โหลดเตรียมไว้
🩺 ฉีดไม่ครบ ต้องเอาเอกสาร RT-PCR
#เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ยกเลิกวีซ่าญี่ปุ่น

🙏 ขอบคุณภาพและที่มาจาก
https://www3.nhk.or.jp/.../20220922/k10013832571000.html

             

            สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุน จาก กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI ให้จัดหลักสูตรสัมมนาการเป็นผู้ประสานงานสำหรับธุรกิจ SMEs "Coordinator training for Global co-creation of SMEs" ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันอาหาร โดยมีคุณชไมพร ตันติวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการสัมมนา
           ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) is supported by the Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) to organize a "Coordinator training for Global co-creation of SMEs" on 14-15 November 2022 at National Food Institute, with Mrs.Chamaiphon Tantiwong, vice president of AAAT, opening remarks.

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ Mr.Tateishi Joji Senior Managing Director AOTS Japan เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม.

On September 16, 2022, Mr. Somsak Ganjanakarn, President with Executive Director of ABK&AOTS alumni association (Thailand), welcomes Mr. Tateishi Joji Senior Managing Director AOTS Japan at the Alumni office to discuss the training courses.

 

ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2565 สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ ในกรุงเทพ และเชียงใหม่ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ และได้เยี่ยมชมบริษัทที่มีแนวคิดในการพัฒนาให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่น

Between 22 August – 1 September 2022, ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) organized a field trip program for Musashino University in Bangkok and Chiang Mai to open up learning experiences about cultural differences that affect business administration and visited the company with the idea of ​​developing a sustainable business that is passed on to the next generation.

 

 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคม ร่วมรับประทานอาหารกับ H. E. Mr. NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr. INOMATA Iori - First Secretary (Labor and Human Resource) and Mr. SANO Shotaro- Second Secretary (Commerce and Industry) พร้อมด้วยผู้บริหารจาก AOTS Bangkok Mr. WADA Yuhei Chief Representative และ Mr. KOINO Shoji – Senior Deputy Representative ทั้งนี้ผู้บริหารของสมาคม ประกอบด้วย คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคม คุณสุชัย พงษ์พากเพียร ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคม คุณลักษมี ศรีสมเพชร อุปนายกสมาคม และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา เลขาธิการสมาคม ร่วมรับประทานอาหารครั้งนี้ด้วย

On 24 November 2020, Mr.Somsak Garnjanakarn President attendanced at a luncheon with H. E. Mr. NASHIDA Kazuya The Japanese Ambassador to Thailand. joined with Mr. INOMATA Iori - First Secretary (Labor and Human Resource) and Mr. SANO Shotaro- Second Secretary (Commerce and Industry) , Mr. WADA Yuhei Chief Representative and Mr. KOINO Shoji – Senior Deputy Representative from AOTS Bangkok , Mrs. Somsri Junhasavasdikul and Mr.Suchai Pongpakpien Executive advisor and Former president of ABK & AOTS Alumni Association (Thailand), Ms.Luxmee Srisomphetch Vice President and Ms.Pimpapan Boonwassana Secretary General.

 

  9 กุมภาพันธ์ 2564
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) โดยคุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมฯ คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก คุณกิจติพงษ์ เธียรธัญญกิจ ผู้ช่วยอุปนายกและนายทะเบียน ได้จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดงาน 120 ปี ชาตกาล อาจารย์ โกะอิจิ โฮซุมิ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ABK โดยมี คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ (อดีตนายกสมาคมปี 1983-1985) ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมฯส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศาสตราจารย์(พิเศษ) กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) by Mr. Somsak Garnjanakarn(President), Mr. Pinitara Pattanabhiboolchai (Vice President) and Mr. Kittipong Thenthunyakit,(Assistant Vice President and Registrar), organized a meeting to discuss the preparation for the '120-year event Goichi Hosumi sensei' - the founder of ABK with Mr. Suphong Chayutsahakit (Advisor and former president 1983-1985), Dr. Suwit Wibunset (Advisor to the Association), Dr.Surapant Meknavin (President of the Association for Technology Promotion (Thailand-Japan) and Prof. (Hon.) Krisada Visavateeranon (President of the Association for Technology Promotion (Thailand-Japan) join this conference too.

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคม ได้ต้อนรับ คณะจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นประกอบด้วย รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี มาอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระอธิการบดี พร้อมกับ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีท่านใหม่ของสถาบัน และ Mr. YOSHIHARA Hideo – Advisor to President และ Mr. YAMAMOTO Sozo – Deputy Director, Office of the President โดยมี คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย และคุณชไมพร ตันติวงศ์ อุปนายกร่วมต้อนรับ

26 November 2020, Mr.Somsak Garnjanakarn President has welcomed party of the Thai-Nichi Institute of Technology, for expire from Term of office of Assoc.Prof.Dr. Bandhit Rojarayanont President and together with new President Assoc.Prof. Krisada, Visavateeranon , joined with Mr. YOSHIHARA Hideo – Advisor to President , Mr. YAMAMOTO Sozo – Deputy Director, Office of the President , Mr.Pinitara Pattanabhiboolchai Vice President and Mrs.Chamaiporn Tantivong Vice President.

  เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564
คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ กับ คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารจากสมาคมและคณะผู้บริหารสถาบันอาหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถาบันอาหาร
On February 19th, 2021,
Mr. Somsak Garnjanakarn , Association President has signed MOU with Mrs. Anong Paijitprapaporn, The Director of National Food Institute to strengthen the capability of food manufactufers for export with Management and Industrial technology skills, the executives of Association and National Food Institute were withnessed at National Food Institute Office.

 
17 มีนาคม 2564
คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา เลขาธิการสมาคม ได้เข้าพบหารือกับ Mr. Yuki Matsui ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น Ms. Keiko Kojima ที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และอาจารย์ชมพูนุท หาญรักษ์ อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น Japan Foundation โดยหารือความร่วมมือ ในการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
March 17, 2021
Ms. Pimpaphan Boonwassana (Secretary-General), met Mr. Yuki Matsui (Director of Japanese-Language Department from The Japan Foundation Association), Mrs. Kojima Keiko (Japanese Language Educational Advisor), and Ms. Chompoonut Harnrak (Teaching Program Officer) for discussion on ‘Teaching Japanese for work in Japan and learning Japanese culture’ cooperation which will be our future project.

 
ขอขอบคุณบริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจสมาคม ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการบริหารภาคปฏิบัติกลุ่มกิจกรรม MONOZUKURI KAIZEN โดยวิทยากร ดร.สุชัย พงษ์พากเพียร และ อาจารย์ณหรรณพ บุญณมี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Thank you Daido Sittipol Co., Ltd. for your trust in training. The in-house trianing course Monozukuri Kaizen was successfully commenced on November 12, 2020.
 

 
สมาคมฯ ขอแจ้งข่าวอันเป็นที่น่าเสียใจยิ่ง
ด้วย ดร.ประวิง ฐิตะวรรโณ
สมาชิกอาวุโส สมาคมฯ หมายเลข 1383
อดีตนายกสมาคมฯ ปี ค.ศ 1998-2000 ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

 ************************************************************

  สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน

สวอท.แฟมิลี่ เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ต้องขอกล่าว “สวัสดีปีใหม่ไทย” กับท่านสมาชิกทุกท่าน เรามีประเพณีอันงดงามของชาวไทยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี นั่นคือ วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ในปีนี้อาจเงียบเหงาไป เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีประกาศ งดเล่นสาดน้ำสงกรานต์ แต่ยังคงให้เดินทางข้ามจังหวัด รดน้ำดำหัว และสรงน้ำพระได้ตามประเพณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 อันมีสาเหตุการระบาดจากคลัสเตอร์ธุรกิจบันเทิงไฮโซ ที่ทำให้การระบาดระลอก 3 หรือการระบาดรอบใหม่ ที่กระจายไปทุกจังหวัด และทุกภาคของประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นเรื่องที่พวกเราต้องตระหนัก ต้องปฏิบัติตนดำเนินชีวิตให้มีความปลอดภัย ด้วยความเป็นห่วงท่านสมาชิก ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพตนเอง เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม และที่สำคัญต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือกันด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

สำหรับกิจกรรมของสมาคม เราจะยังคงสร้างกิจกรรมใหม่ๆ จัดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอท่านสมาชิกเข้าร่วมฟรีอย่างต่อเนื่อง ท่านสมาชิก สามารถร่วมเสนอแนะหรือหากต้องการเนื้อหา สาระประโยชน์ทางด้านใดเป็นพิเศษ เรายินดีน้อมรับเพื่อนำไปพัฒนาต่อไปครับ

คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย /อุปนายกสมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
📌อย่าลืมกดติดตามเพจ ABK&AOTS THAILAND เพื่อติดตามข่าวสารจาก E-News Letter ของเดือนต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่รูปภาพด้านซ้าย

  "E-News Letter ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564" จากสมาคมฯ เพื่อต้อนรับปีนักษัตร 'ฉลู' 🐮 และเตรียมก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นค่ะ🌸🌱⛅️
.
📌อย่าลืมกดติดตามเพจ
ABK&AOTS THAILAND
เพื่อติดตามข่าวสารจาก E-News Letter ของเดือนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่รูปภาพด้านซ้าย


 

  E-newsletter   สวอท.แฟมิลี่   ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม  2563
เรียน   สมาชิกสมาคมฯ

 
          สวัสดีปีใหม่  2564  ขออวยพรให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง คิดสิ่งใดสมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง สุขสมหวัง มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง และสดใส ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง


 ปี 2563  มีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับเราทุกคนมากมายโดยเฉพาะโควิด19 นั้นรุนแรงและรุกรานไป ทุกประเทศ ทำลายชีวิตและทำลายเศรษฐกิจอย่างรุนเเรง  อาจทำให้ธุรกิจหน้าที่การงาน ตลอดชีวิตของสมาชิกทุกท่านได้รับผลกระทบกันพอสมควร ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้าง  ข่าวเรื่องการผลิตวัคซีนป้องกัน โควิด 19 เริ่มนำมาใช้ได้จริง หลังจากวิจัยพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง นับเป็นข่าวดีที่จะมาถึง

สมาคม ขอกล่าวคำว่าขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้อยู่ร่วมกับสมาคม มาตลอดเวลา ขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใย ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทุกกิจกรรมของสมาคม มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร่วมสร้างประสบการณ์ ร่วมสร้าง มิตรภาพกับทางสมาคม และสมาคมขอสัญญาว่า เราจะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์มาสู่ท่านสมาชิก ทุกคำติชมทีท่านส่งเข้ามา เราใส่ใจ และพร้อมนำมาปรับปรุง เพื่อให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร  https://drive.google.com/file/d/155s0DglYc_CoHQwX5EKYN5XF737vYfIm/view?usp=sharing
 
กองบรรณาธิการ
คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย /อุปนายกสมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์                                                   
คุณกิจติพงษ์ เธียรธัญญกิจ  /นายทะเบียน 
********************************************************************************