สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
หรือเป็นที่รู้จักเรียกว่า สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย  


ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan: ABK)
และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันคือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายศิษย์เก่ากับบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ใน 43 ประเทศ ทั่วโลก


สมาคมศิษย์ศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) จัดโครงการฝึกอบรบและดูงานโครงการ Experience Japan for Provincial Electricity Authority (PEA) Management Executives สำหรับคณะบอร์ดบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Kansai Kenshu Center เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ ให้ความดูแลและอำนวยความสะดวก 

On December 2 , Mrs. OHNO Izumi, Director of JICA Research Institute Japan International Cooperation Agency , Ph.D. Yoshi Takahashi Graduate School for International Development and Cooperation Hiroshima University. Traveled to Thailand with Mr. Suchai Pongpakpien, President, Mr. Sorakit Manbuphachat Vice President (Institution / Domestic and International Organization) , Mr. Somsak Garnjanakarn Vice President (Institution / Domestic and International Organization) , Dr. Srisala Pawamikul Vice President (Academic Culture) and AOTS Bangkok team to welcome and explain various activities of the association.


 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคม) พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมงาน “ OJSAT Olympic FUN PARTY ส.น.ญ. โอลิมปิก ปาร์ตี้สุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ " จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.)
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 Mr. Hidenobu Toda Senior Deputy Representative of AOTS Bangkok. คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร อุปนายกสมาคมฯ(สถาบันองค์กรในประเทศและต่างประเทศ) คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายกสมาคมฯ(สมาชิกสัมพันธ์) เดินทางเพื่อเข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของคณะบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
1. คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ดร.ณัฐพล รังสิตพล เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คุณบูรจิตร พิบูลย์ อุปนายกสมาคมฯ , คุณพินิตร พัฒนพิบูลย์ชัย อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์) , คุณสมบัติ ศรีตุลานนท์ (ปฏิคม) เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร ๙
 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกอล์ฟ ABK&AOTS Alumni Reunion ครั้งที่ 1 ในรายการ ABK&AOTS Alumni Charity 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกอล์ฟ วังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อําเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อสมาคมฯตลอดมา โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป..


 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ และอาจารย์ แมรี่ เอี่ยมวิวัฒนะกุล มอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มพนักงานจาก Thai Fuji Seiki Co., Ltd. ในโอกาสที่จบหลักสูตรการอบรมครอสภาษาญี่ปุ่น Aots Shin Nihongo No Kiso 1-2 จำนวน 504 ชั่วโมง

 

วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) โดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ จัดพิธีลงนามข้อความร่วมมือ ร่วมกับอุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในการส่งเสริฒและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Mr. Joji Tateishi Senior Managing Director of Aots นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดร.ศรีลสา ภวมัยกุล อุปนายกสมาคมฯ (วิชาการและวัฒนธรรม) ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริการสมาคมฯเข้าร่วมในงานนี้ด้วย

 


**ทุนอบรมปี 2019 ที่กำลังเปิดรับสมัคร**The Program on Productivity Improvement for Thailand ( THPI )

- Energy conservation through productivity enhancement as well as the improvement of operation practices in production lines -
 

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ 3 วิธี ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขด้านผลิตภาพ , ด้านการบริหารระบบ , ด้านอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคเฉพาะเพื่อการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตยานยนต์ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานผลิตของบริษัท และหลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถกำหนดแผนการดำเนินการและนำความรู้ไปปรับใช้ในบริษัทของตนเองได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร , ผู้จัดการ , นักเทคนิคของบริษัทด้านรถยนต์ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรไฟฟ้า (อุตสาหกรรม 3 ประเภท) หรือบริษัทที่เป็นผู้จัดสรรสินค้าให้แก่อุตสาหกรรม 3 ประเภทนี้ , ผู้ที่ทำงานอยู่ในสังกัดหรือรับผิดชอบสายงานการผลิตซึ่งกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมดังที่กล่าวข้างต้น

การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมดและเอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 9 มกราคม 2563

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 สัปดาห์ )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ( KKC ) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 255,076 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก https://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885

 


 รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด

      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ
 

ไทย  ญี่ปุ่น   อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ Training seminar on Innovation for Power Industry, Provincial Electricity Authority ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 66 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A เข้าอบรม ณ Kansai Kenshu Center [KKC] เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น กลุ่ม B เข้าอบรมที่ Chubu Kenshu Center [CKC] เมื่อง นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา