www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

 

รับสมัครผู้จัดการสมาคมฯ
 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 โดยการรวมตัวของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยทุน AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตลอดจนเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
 

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
5. ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสมาคมฯ

บทบาทหน้าที่ 
1) กำหนดจัดทำและปรับปรุงบรรดาระเบียบวิธีปฏิบัติจัดการ เพื่อคุณภาพ ของบรรดากิจกรรม ภารกิจของสมาคมฯ สอดคล้องตามกฎข้อบังคับสมาคมฯและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2) รวบรวม เรียบเรียง นำเสนอระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อคุณภาพตามข้อ1) หรือข้อมูลที่สำคัญจำเป็น อาทิ แผนปฏิบัติดำเนินการ รายงานผลปฏิบัติดำเนินการ เป็นต้น ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพียงพอต่อการลงมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
3) นำผล การมีมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไปดำเนินการ หรือจัดการ ให้สำเร็จลุล่วง โดยสมบูรณ์

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสื่อสาร อ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ Email: nahunnop@yahoo.com , pongpakpien@hotmail.com
หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-1746355


 

สมาคมฯ เชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ“Strategy for Competition and Sales Based on Lanchester Strategy” How to do the weak defeat the strong?

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Association of Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) of Japan ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Komai Toshio ตัวแทนกรรมการบริหารสมาคม NPO Lanchester ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สุดยอดนักขายอันดับ 1 เป็นผู้บรรยายในงาน

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 น. - 17:00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 28 - 29 จัดที่ ห้อง State room 3 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับงานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารหรือผู้จัดการของ บริษัท เอกชนซึ่งมีขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
( เข้าร่วมงานฟรี )

ท่านที่สนใจร่วมงานครั้งนี้ กรุณากรอกใบสมัครผ่านลิ้งค์ http://bit.ly/2MpjbmN
 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Tel : 02-238-5235 - 6, 089-994-6882 ผู้ประสานงาน คุณชาญฉกรรจ์


  สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์
เชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ABK & AOTS Alumni Reunion  2019

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กัน
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ

รายละเอียดการแข่งขัน
11.00-12.00 น.     ลงทะเบียน
12.30-17.00 น.     เริ่มการแข่งขัน
17.01-19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

ค่าสมัคร
แบบกลุ่ม ค่าสมัคร 25,000 บาท/กลุ่ม กลุ่มละ 4 ท่าน

วันและสถานที่
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามวังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม
02-238-5235-6 , 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์) 

 

วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) โดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ จัดพิธีลงนามข้อความร่วมมือ ร่วมกับอุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในการส่งเสริฒและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Mr. Joji Tateishi Senior Managing Director of Aots นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดร.ศรีลสา ภวมัยกุล อุปนายกสมาคมฯ (วิชาการและวัฒนธรรม) ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริการสมาคมฯเข้าร่วมในงานนี้ด้วย


 

เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 กลุ่มตัวแทนจาก Japan Bakery and Confectionery Machinery Manufacturers’ Association ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรเบเกอรี่และขนมจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานและแนวทางธุรกิจทางด้านการผลิตเบเกอรี่และขนมของไทย โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1. เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนท์ Imperial

2. เยี่ยมชม บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ภายใต้แบรนท์ Gateauxhouse

3. Network dinner เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ไทยและกลุ่ม ตัวแทน Japan Bakery and Confectionery Machinery Manufacturers’ Association


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ Training seminar on Innovation for Power Industry, Provincial Electricity Authority ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 66 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A เข้าอบรม ณ Kansai Kenshu Center [KKC] เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น กลุ่ม B เข้าอบรมที่ Chubu Kenshu Center [CKC] เมื่อง นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา


 
 

  On 6-8 June 2019 Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) and Mr. Pilan Dhammongkol. As a speaker on the topic “The Training Program on Capacity Building for MSMEs development - from success OVOP/ OTOP model of Thailand-for Myanmar.” Collabration Program between Myanmar HIDA(AOTS) Association and ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) supported by AOTS Japan .
Being honored by Mr.Joji Tateishi Senior Managing Director, AOTS Japan , Mr. Aung Kyi Thwin President of Myanmar Aots Alumni Association , Mr. Suchai Pongpakpien President of ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) Opening speech at Amata Garden Resort Nyaung Shwe, Myanmar

  On 20-5-2019 (Mon) Mr .Nimal Perera ,President JASTECA , Mr. Gamini Marambe, Senior Vice President JASTECA .Visit at ABK& AOTS Alumni Association (Thailand ) office for discuss the topic that Sri Rangka Interested in organizing the WNF progarm in Thailand . Giving the reception by Mr. Suchai Pongpakpien , President , Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) And AOTS Bangkok Office Team .

 

ผ่านไปเรียบร้อยกับการอบรมหลักสูตร The Executive Leadership Program for Thailand (THLD) 2018
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์ชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย ร่วมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการYEN-D กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 ซึ่งหลักสูตร THLD  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร เสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างทักษะความเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย


 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก-สมาชิกสัมพันธ์) และคุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : Yen-D Season V) ณ. ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 


 

คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณปรมาภา ศรีสารคาม หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงหารือในความร่วมมือกันในการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 472 ชั้น 4 อาคาร ท.100   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และในโอกาศนี้ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในปี 2562 นี้ด้วย
 


 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr.Hidenobo Toda  (AOTS ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 
**ทุนอบรมปี 2019  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

 


The Leadership Development Training Program (LDTP)
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของการเป็นผู้นำ 
2. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมขยายมุมมองของตนในฐานะผู้นำ
3. สามารถกำหนดและนำความรู้ที่ได้ไปใช้วางแผนการดำเนินงานและสามารถดำเนินการโดยคำนึงถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นภายในบริษัทหรือองค์กรของผู้เข้าร่วมด้วยการใช้ความเป็นผู้นำของตหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว 

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ , ผู้บริหารและผู้จัดการอาวุโสของบริษัท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผล ผู้ได้รับทุนในวันที่ 19 กันยายน 2562

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 ( 2 สัปดาห์)

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม 229,658 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา) 
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 - 1885


 

The Program On Design Management (PDM)
 

               หลักสูตรการบริหารการออกแบบเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา การสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆผ่านการออกแบบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบแพคเกจ,การออกแบบของพื้นที่การขายการโฆษณาและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมถึงการสร้างแบรนด์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การจัดการการออกแบบเป็นเทคนิคการจัดการที่มุ่งเน้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงงานออกแบบและการออกแบบด้วยเช่นกัน และความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างละเอียด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร,เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการออกแบบ หรือ ผู้จัดการและดีไซเนอร์ที่มีส่วนร่วมกับการบริหารการออกแบบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในด้านการบริหารการออกแบบด้วยเช่นกัน
การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 3 ตุลาคม 2562

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562 ( 2 สัปดาห์)

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 247,076 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา) 
Email: alumni@abk-aots.org


 

The program on Information and Communication Technology
In Emerging Market Economics (PICT)

 

          หลักสูตรนี้ได้รับเกียรติบรรยายโดย Dr. Ushio Sumita Project Professor, Graduate School of Business Administration, Keio University, Professor Emeritus, University of Tsukuba ผู้เชี่ยวชาญ ICT ระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
การใช้ ICT ในบริษัทญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากใช้ในการผลิตแล้ว ยังรวมไปถึงโลจิสติกส์ ที่มีการเชื่อม ICT ระหว่างอุตสหากรรมการผลิตและโลจิสติกส์ด้วย การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ ICT ในการบริหารงานองค์กร เช่น การผลิต การตลาด การเงิน และแม้กระทั่ง R&D 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการระดับอาวุโส หรือผู้จัดการระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่มีความเกี่ยวข้องและนำ ICT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการทำงานในองค์กร

การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 248,365 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) *
* คิดเป็นเงินบาท คำนวนตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น *

 

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238-5236 , 064-245-1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org 
LINE ID : 064-245-1885


 

The Program on Program & Project Management (PPTP)

            หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการส่งเสริมเทคโนโลยีลดการใช้คาร์บอน ( Carbon Reduction Technology Promotion Program : CRTP ) 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธี Saving , 4R ( reuse –reduce – recycle - renewable) รวมถึงนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีและหลักสูตรขั้นพื้นฐานในการวางแผนโครงการ
2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการหลักสูตรในระดับก้าวหน้า ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มความน่าสนใจ
3. เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทบาทของผู้จัดการโครงการและผู้จัดการหลักสูตร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการอาวุโส ,หัวหน้าโครงการ ,ผู้จัดการที่รับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้บริหารโครงการ ,ผู้จัดการและพนักงาน ในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการสนับสนุนการจัดการโครงการและการประหยัดพลังงาน

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 245,787 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) *
* คิดเป็นเงินบาท คำนวนตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น *

ประกาศผล ผู้ได้รับทุนในวันที่ 3 ตุลาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ 
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อ ขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238-5236 , 064-245-1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org 
LINE ID : 064-245-1885


 
The Program on Eco Business Innovation [TEBI]
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจมุ่งเข้าสู่ Low Carbon Society หรือที่เรียกว่า “สังคมคาร์บอนต่ำ”  เป็นการเรียนรู้ถึงแนวคิดของนวัตกรรมที่สำคัญ เรียนรู้โครงสร้างของธุรกิจ และความสำคัญในการสร้างธุรกิจเชิงนิเวศ (Eco Business) ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจในเรื่องการออกแบบ การวางแผน รวมไปถึงวิธีการเอาชนะความยากลำบากเพื่อแก้ไขกลไกของธุรกิจเชิงนิเวศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างและความสำคัญของการสร้างธุรกิจเชิงนิเวศ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการออกแบบธุรกิจเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
  • กำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการอาวุโส ของบริษัทในทุกประเทศ ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ผู้จัดการอาวุโสที่มีความรับผิดชอบในด้านประสานงานการวางแผน ด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพนักงานและผู้จัดการของสถาบันหรือองค์กรที่อยู่ในตำแหน่ง ด้านการเผยแพร่เนื้อหาของการฝึกอบรม

การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2562   (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่  5 กันยายน 2562
ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 – 16 ตุลาคม 2562 ( 2 สัปดาห์)
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) ประเทศญี่ปุ่น
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 248,365 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)  
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา) 
Email: alumni@abk-aots.org   Line: ID: 064 – 245 - 1885

  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com