สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
หรือเป็นที่รู้จักเรียกว่า สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย  


ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan: ABK)
และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันคือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

          

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายศิษย์เก่ากับบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ใน 43 ประเทศ ทั่วโลก

สำหรับสมาชิกตลอดชีพบุคคลธรรมดา ค่าสมัครสมาชิก
1,070 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%) คลิก !! Download 
สำหรับสมาชิกองค์กร ค่าสมัครสมาชิก 2,140 บาทต่อปี (ราคานี้รวม VAT 7%)  พร้อมรับข่าวสารและทุนฝึกอบรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิก !! Download 
 

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Abk Aots Thailand  Click
Facebook Page : ABK&AOTS THAILAND  Click
Facebook Page : Japanese E-Learning เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  Click 
“สวอท. มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่มวลสมาชิก”
25 มีนาคม 2564
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ขอแสดงความยินดีกับ “คุณสนั่น อังอุบลกุล” ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 25 ในวาระปี 2564-2565 สมาคมฯขออวยพรให้ท่านมีความสุขกับการทำงาน มีพลังกาย พลังใจ เพื่อการก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

March 25, 2021
ABK&AOTS Alumni Association Thailand would like to congratulate “Mr. Sanan Angubolkul” on his new position – Committee Chairman of The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. We hope this is the start of great things for you.

2021年3月25日
アジア文化センター同窓会と海外技術研修奨学金(タイ国)は、サナン・アンウボンクル氏の【タイ商工会議所に所属する委員長】であるご昇進おめでとうございます。ご健康にご留意され、益々のご活躍をお祈り申し上げます。
 

ด้วยในปีพ.ศ. 2565 จะเป็นวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล อาจารย์โกะอิจิ โฮซุมิ ผู้คิดริเริ่มก่อตั้ง หอพักนักศึกษา Asian Bunka Kaikan ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มอุดมการณ์ ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารและเทคนิค จนส่งผลในเกิด ABK ประเทศญี่ปุ่น ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)  , สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)(สสท) , สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) รวมถึง AOTS ประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ทางสมาคมฯร่วมกับองค์กรพันธมิตร จึงลงความเห็นให้มีการจัดงาน ครบรอบ 120 ปี ชาตกาล  อาจารย์โกะอิจิ โฮซุมิ เพื่อแสดงกตเวทิตา แก่ท่าน

 ดังนั้นทางสมาคมฯ โดยคุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานในครั้งนี้เพื่อดูแลกำกับการจัดงานได้อย่างเป็นระเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี โดยมีรายนามดังต่อไปนี้โปรแกรมอบรมปี 2021


 

คอร์สติว TOEIC สำหรับผู้ต้องการเพิ่มคะแนน 550+ รุ่น 4

TOEIC Online ทาง ZOOM 10 ชั่วโมง
📌 สมาชิกฟรี !!
บุคคลทั่วไป ราคา 300 บาท ครั้งละ 2 ชั่วโมง
เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น
ในวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดคอร์ส
- Grammar ตั้งแต่เริ่มต้น Article, Subject-Verb Agreement, Tense, Gerund, If Clause
- เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ให้ทันเวลา
- เทคนิคการทำข้อสอบ Listening ทั้ง 4 พาร์ท
- ลองทำ Mock exam ก่อนไปสอบจริง
วิทยากร: โดย ดร.ภคพร กุลจิรันธร (คะแนน TOEIC 980 จาก 990 คะแนน)

สมัครได้ที่ลิงค์ 📌
https://forms.gle/RsieGaFn6uYGX4rB8
หรือสนใจติดต่อ คุณภาณิศา
โทร. 0-2238-5236, 061-7744224
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand


"คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น (Basic Japanese) - ออนไลน์ ผ่าน ZOOM 10 ชั่วโมง"
 
ทางสมาคมฯได้จัดตั้งหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต

รายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้
✅ทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและวิธีการเขียนที่ถูกต้อง
✅ตัวอักษรฮิรางานะ พร้อมกับเสียงและอักษรพิเศษ
✅การใช้ไวทยากรณ์พื้นฐานควบคู่ไปกับคำนามและนิยมสรรพนาม
✅ประโยคและสำนวนเบื้องต้น
✅ตัวเลขและคำลักษณนาม

วิทยากร: โดย เซ็นเซทัศนียา
จบการศึกษาจากสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนทุน JENESYS2015 (ประกาศนียบัตร JLPT N3)

บรรยายภาษาไทย ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “zoom
เริ่มเรียนตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2564 (จันทร์ พุธ ศุกร์)
ช่วงเวลาเรียน 18.00 – 18.30 น วันละ 30 นาที

สมาชิกสมาคมเข้าร่วมฟรี
บุคคลทั่วไป 300 บาท
“รับเพียง 100 ท่าน”

สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/LKXFRzxj5aSyZvHr9 (หรือ QR Code ด้านล่าง)
หรือสนใจติดต่อ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สวอท.
โทร. 0-2238-5236, 061-7744224 Email: oda@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand

 

🔥 หลักสูตร Story Telling – Communication and Presentation skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
 
💭 เนื้อหาหลัก
- Ho-Ren-So Secret of Japanese Communication
- การสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพให้ทีม งาน
- การสื่อสารจากหัวหน้างานไปยังลูกน้อง (Top-down)
- การสื่อสารจากลูกน้องไปยังหัวหน้างาน (Bottom-up)
- การสื่อสารข่าวร้าย

🎤 โดยวิทยากร 2 ท่าน
ดร.ภคพร กุลจิรันธร วิทยากรประจำ สวอท.
อาจารย์สุกัญญา กตัญญูตะ Lounge Manager บริษัท การบินไทย จำกัด

วันอังคารที่ 29  มิถุนายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ
ราคาสมาชิก 1,900 บาท / ท่าน
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท / ท่าน


ลิงค์ใบสมัคร
https://forms.gle/Yo38eZnzJwNnGDC6A

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ติดต่อสอบถาม คุณภาณิศา
02-238-5235 - 6 , 061-7744224 Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand

✅ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อไปทำงานที่ญี่ปุ่น✅
ญี่ปุ่น เปิดรับ พนักงานคนไทยไปทำงาน ที่ญี่ปุ่น โดย เน้น 2 คุณสมบัติ


1.สอบวัดระดับให้ได้ N4( ขั้น 2 จาก5ขั้น)
2. สอบความถนัดในสายอาชีพ
AOTS ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) มีแนวคิดที่จะเปิดแผนกการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะให้คนไทยที่ต้องการไปทำงานที่ญี่ปุ่น
เรียน 3เดือน กว่าๆ เรียภาษา วัฒนธรรมการทำงาน และ เตรียมสอบทักษะอาชีพ โดยมีการจัดให้พูดคุยกับ คนญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่น เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการทำงานที่ญี่ปุ่น
ค่าคอร์สเพียง 35,000 บาท สำหรับคนที่คิดจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นแบบถูกกฎหมาย เราขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอน
เรียน มิย-ก.ย 64-และสอบ วัดระดับและทักษะ

สนใจติดต่อ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
160/179-182 ชั้น 13 อาคารไอทีเอฟสีลมพาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 089-994-6882 (คุณภาณิศา)
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand

รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด

      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ
 

ไทย  ญี่ปุ่น   อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882